BETINGELSER


Vores rolle

GreenSafari er et danskejet bureau, som tilbyder sammensatte og skræddersyede safariture  og rundrejser i det østlige og sydlige Afrika. Safariturene og rundrejserne inkluderer som standard altid billeje eller transport med chauffør på destinationen i forbindelse med safarien eller rundrejsen, al ophold under safarien eller på rundrejsen,  safari- og andre aktiviteter og entregebyrer medmindre andet er anført i safaritilbuddet under listen for inklusiv og eksklusiv. Andet inklusiv/eksklusiv indhold  som overnatning i ankomstbyen eller indenrigsflyvninger fremgår tydeligt i hvert enkelt tilbud under det detaljerede dagsprogram. 

GreenSafari arrangerer ikke internationale flyvninger, men vejleder herom uden ansvar.  Lokale charterflyvninger inkluderes, hvis safariprogrammet/rundrejsen ikke kan gennemføres uden, og vil også fremgå i tilbuddet som en del af safarituren. 

GreenSafari inkluderer ikke afbestillings- eller rejseforsikring, men henviser altid til forsikringerne hos Europæiske eller Gauda.

 

Bæredygtighedspolitik

Som en del af Travelifes certificeringsprogram har GreenSafari indført en bæredygtighedspolitik for virksomheden, som skal følges for at opnå det bedste resultat i bæredygtighed. Bæredygtighedspolitikken er også delt med GreenSafaris partnere og har skabt en fælles interesse i at fremme økoturisme. 

Bæredygtighedspolitiken indkluderer både interne forhold på det danske kontor, valg af relevante destinationer, valg af partnere og guides, valg af ophold, typen af aktiviteter, valg af transport, donationer til organisationer samt måden budskabet bliver kommunikeret på. 

Læs hele vores bæredygtighedspolitik her: Bæredygtighedspolitik

 

Aftaleindgåelse

Alle tilbud af GreenSafari  er uforpligtende indtil turen er blevet accepteret af kunden i mundtlig eller skriftlig form og ved indbetaling af depositum. Først ved modtagelse af depositum er aftalen bindende, og booking vil blive gennemført som anført i tilbuddet. Når bookingen er gennemført, vil kunden modtage sin bookingbekræftelse.

 

Donationer 

1% af safariens/rundrejsens pris går direkte til en valgfri organisation blandt de 2 organisationer, som GreenSafari støtter. 

Donationens beløb vil fremgå i rejsetilbuddet, og går direkte til organisationen. Efter indbetalt depositum går donationen til en separat konto for organisationen hos GreenSafari, som den 1. december bliver doneret videre til organisationen. 

Donationen er gyldig ved indbetaling af depositum og er ikke refunderbar.

 

Priser

Alle priser på hjemmesiden er baseret på 2 rejsende og det anførte ophold i den givne periode.  Såfremt det anførte ophold er udsolgt, og safarien/rundrejsen bliver sammensat med et alternativ, kan prisen ændre sig. 

Vi tager forbehold for tastefejl og uventede prisændringer og prisstigninger.

Alle priser vil blive opdateret løbende i takt med ny sæson og årsskifte.

 

Betaling og Betalingsmetode

GreenSafari opkræver et depositum på 50% af rejsens pris efter aftaleindgåelse, som skal sikre og bekræfte bookingen. Restbeløbet skal betales senest 2 måneder før afrejse. Ved for sen betaling vil GreenSafari gøre kunden opmærksom herpå og forlænge fristen med 3 dage.  Såfremt betalingen ikke finder sted inden for fristen, må GreenSafari se rejsen som aflyst, og det indbetalte depositum går tabt.  

 

Ønske om ændringer fra kundens side

Hvis kunden ønsker ændringer i sin booking, bestræber vi os på at hjælpe med at foretage ændringen, hvor dette er muligt. 

Der kan forekomme ekstra omkostninger ved ændringer pålagt af  leverandørerne, som vil blive lagt til safarien/rundrejsens restbeløb. Ændringerne skal derfor godkendes af kunden, før de bliver bekræftet. 

Ændringer undervejs på safarien/rundrejsen skal foretages direkte med vores operatører på egen regning. 

 

Ændringer fra vores side

Skulle det blive nødvendigt at ændre i kundens safari/rundrejse, vil kunden blive kontaktet herom. Ændringen vil blive fremlagt som et nyt tilbud, som kunden skal acceptere, før GreenSafari må foretage sig ændringen. 

Såfremt ændringen ikke opfylder kundens oprindelige ønsker, har kunden mulighed for at annullere aftalen og få tilbagebetalt sit depositum på nær donationen på 1% af safariens fulde pris.

Vi gør opmærksom på, at safariprogrammet er vejledende, og safarien kan derfor afvige en smule fra det beskrevne program i forhold til præcise ankomsttider, valg af rute, om man kører på game drive før eller efter morgenmad, om man spiser picnic-frokost eller frokost på campen eller om man kommer på heldags game drive eller to separate game drives. Lokationen af dyrene, trafikken og vejret kan påvirke turen, og guiden har derfor tilladelse til at justere i programmet undervejs. 

Dette er kun med henblik på at gøre turen bedre og få den fulde oplevelse ud af dagene.

 

Afbestillinger

Ønske om afbestilling skal oplyses på skrift til GreenSafari.
Efter indbetalt depositum og frem til 60 dage før afrejse, vil der blive pålagt 50% i afbestillingsgebyr af rejsens fulde pris, hvilket svarer til, at depositum ikke bliver tilbagebetalt. Ved afbestilling inden for 59-0 dage inden afrejse, vil der blive pålagt 100% i afbestillingsgebyr, hvilket svarer til rejsens fulde pris.

GreenSafari vil altid henvise til Europæiskes- eller Goudas afbestillingsforsikringer inden booking, som dækker rejsen i tilfælde af sygdom, dødsfald, opsigelser og mere.    

 

COVID-19

GreenSafari tilbyder 100% fleksibilitet, og enhver safari/rundrejse kan derfor rykkes gratis eller ombyttes til en voucher af safariens/rundrejsens værdi i tilfælde af nye rejserestriktioner fra Danmark eller fra den pågældende destination.  

I tilfælde af aflyste flyafgange tilbyder GreenSafari vejledning og hjælp til booking af nye fly. Vi gør opmærksom på, at det er kundens  ansvar at komme frem til destinationen. Såfremt destinationens grænser er lukkede for indrejse, kan kunden også gøre brug af ovenstående tilbud. 

 

Kundens forpligtelser

Det er kundens ansvar at tjekke, at alt stemmer overens med det aftalte i safaritilbuddet. Dette omfatter, at datoerne er korrekte, indholdet er korrekt i forhold til antal værelser, værelsestyper og antal overnatninger og at alle deltagernes navne er anført korrekt. 

Kunden er forpligtet til at læse GreenSafaris betingelser og praktisk information, der blandt andet omfatter nyttig information om pas, visum og vaccinationer.
GreenSafari gør opmærksom på, at det er kundens ansvar at gøre sig bekendt med- og opfylde landets indrejseregler.  

 

Ansvar

GreenSafari holdes ansvarlig for safariturens/rundrejsens indhold som anført og bekræftet i bookingbekræftelsen. Dertil holdes GreenSafari også ansvarlig for, at turen bliver gennemført efter aftale med forbehold for uforudsigelige hændelser som dårligt vejr og trafik. 

I tilfælde af dårligt vejr kan nogle aktiviteter blive aflyst med kort varsel og uden mulighed for at rykke eller erstatte aktiviteten. I givet fald vil kunden blive tilbagebetalt det fulde beløb for aktiviteten uden yderligere erstatning. 

GreenSafari holdes ikke ansvarlig for Force Majeure, sygdom, skader, tyveri eller andre forsinkelser på destinationen.  

GreenSafari vil altid henvise til Europæiskes eller Goudas rejseforsikringer efter booking, som dækker kunden i tilfælde af sygdom, skader, tyveri og andet på destinationen. GreenSafari anbefaler også, at man tegner en ekstra forsikring, der dækker ekstremsportaktiviteter og safari-/naturaktiviteter. 

Det er kundens ansvar at komme frem til destinationen, og GreenSafari er ikke erstatningsansvarlig i tilfælde af større flyforsinkelser, der resulterer i mindre tid på destinationen. I sådanne tilfælde vil GreenSafari forsøge at tilpasse programmet bedst muligt, så kunden kan fortsætte safarien/rundrejsen uden større mangler.
Kunden henvises herefter til at søge om erstatning direkte hos flyselskabet.

Alle personlige oplysninger i forbindelse med bookingen holdes fortroligt.  

 

Reklamation 

Hvis der mod forventning opleves mangler på safarien/rundrejsen, er det påkrævet, at kunden giver besked med det samme via et kontaktnummer og email, der er angivet før afrejse.
I givet fald vil GreenSafari i samarbejde med den lokale safarioperatør få løst problemet, så safarien/rundrejsen kan fortsætte som planlagt. Har manglen haft stor betydning for safariens udførsel, har kunden ret til erstatning. Erstatning kan enten blive tilbudt undervejs i form af en opgradering eller ekstra aktivitet, eller som et udbetalt beløb efter safarien/rundrejsen. 

Hvis GreenSafari først bliver bekendt med manglen efter safarien/rundrejsen, mister kunden sin ret til reklamation og erstatning.