TRAVELIFE & FNs VERDENSMÅL

Et ansvarligt rejsebureau

Hos GreenSafari har vi et stort fokus på bæredygtig turisme, og vi har en ansvarlig tilgang til planlægningen af alle vores safarirejser. Vi arbejder på at nedbringe miljøbelastningen, beskytte vores rejsedestinationer og biodiversiteten i områderne samt at støtte lokalbefolkningen. Som et rejsebureau mener vi, at vi har et ansvar for at skabe en mere bæredygtig måde at rejse på og samtidig forbedre de sociale- og miljømæssige påvirkninger. 

 Vi er derfor engageret med Travellife og arbejder med FN’s Verdensmål.


GreenSafari er Travelife Partner! 

Travelife er det førende trænings-og certificeringsprogram for rejsebureauer der ønsker at engagere sig i bæredygtig turisme. 

Travelife hjælper rejsebureauer med at styre og forbedre sociale og miljømæssige  påvirkninger ved at overholde Travelifes bæredygtighedskriterier. Ved gennemførsel af Travelifes træning og når rejsebureauet opfylder de pågældende krav, modtager rejsebureauet en Travelife-pris, som en status på deres niveau inden for bæredygtighed. 

Med overholdelse af Travelifes grundlæggende krav, har GreenSafari opnået statussen som Travelife Partner. Denne status belyser vores forpligtelse inden for bæredygtighed og kvalificere os til at arbejde os hen mod Travelifes sidste fase som Travelife Certified. 

Læs vores Travelife pressemeddelelse HER

Sustainability Certificate

FN’s Verdensmål

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling er en internationalt vedtaget målsætning om at sikre en bæredygtig global udvikling frem mod 2030. For at nå målsætningen, kræver det et stærkt internationalt samarbejde, hvor vi alle gør en indsats.

GreenSafari arbejder derfor med følgende verdensmål:

 

Mål 1. Afskaf fattigdom

Som et rejsebureau med destinationer i afrikanske lande har vi fokus på at skabe arbejdspladser samt  at personalet bliver uddannet i  bæredygtig turisme, hvilket vil gavne deres arbejdsmuligheder på sigt. Dette vil vi gøre ved: 

 • At sørge for  at alle vores indkvarteringer arbejder for at opnå fordele for lokalbefolkningen fx i form af uddannelse og opkvalificering af de ansatte

 • At donere penge til organisationer og beskyttede naturområder, der arbejder for at beskytte  Afrikas natur, dyreliv og lokalbefolkning, hvilket skaber job- og uddannelsesmuligheder

 • At tilbyde ture til de lokale forretninger, markeder og restauranter, så den øgede turisme kan bidrage til en økonomisk gevinst i lokalsamfundene

På den måde bidrager vi til at afskaffe fattigdom i vores afrikanske rejsedestinationer

 

Mål 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst

Som nævnt ovenfor har GreenSafari fokus på at skabe anstændige jobs med ordentlige arbejdsforhold til lokalbefolkningen på vores rejsedestinationer. Den øgede turisme i områderne kan samtidig lede til flere jobs på de hoteller, restauranter og i de forretninger, turisterne besøger, hvilket kan skabe økonomisk vækst for den enkelte.

 

Mål 13. Klimaindsats 

Vi kan ikke komme udenom, at der er en miljømæssig påvirkning, når man rejser med fly til vores afrikanske rejsedestinationer. GreenSafari forsøger dog at minimere den negative indvirkning, turisme har på miljøet ved følgende tiltag:

 • Vi CO2-kompenserer ved at plante træer ved hver safarirejse i Kenya

 • Vi vælger den mest ansvarlige transportform som muligt ved fx at minimere brugen af indenrigsfly når det er muligt samt benytte gruppeture i bus i Namibia og Botswana, som er den mest bæredygtige transportform

 • Vi udvælger kun indkvarteringer der enten er certificerede som miljøvenlige og/eller har fokus på bæredygtigt forbrug af energi, vand, mad, materialer, osv. 

 • Vi forsøger at gøre vores danske kontor så bæredygtigt som muligt ved fx at benytte miljøvenlige materialer produceret i Danmark, undgå engangsprodukter og affaldssortere grundigt

 

Mål 15. Livet på land

Mål 15 handler om at ”beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet” (verdensmaalene.dk). At passe på dyrene og naturen er en stor prioritet hos GreenSafari og det er en vigtig del af at være en ansvarlig rejsende.

GreenSafari tilbyder derfor kun safarioplevelser i beskyttede områder med fokus på at beskytte naturen, dyrene og biodiversiteten samt at udrydde krybskytteri og dyremishandling. 

Vi undgår derfor:

 • Besøg hos steder hvor dyr bliver holdt i fangenskab (undtaget rehabiliteringscentre for dyr der ikke er i stand til at være i det fri)

 • Aktiviteter hvor man er i nærkontakt med vilde dyr

 • Besøg hos virksomheder der drager nytte af- eller handler med vilde dyrearter

 • Besøg hos souvenirbutikker der sælger ulovlige produkter

Alle aktiviteter hos conservations, organisationer og forskningscentre vil foregå sammen med en lokal, certificeret guide, der vil understrege vigtigheden af bæredygtighed, natur- og dyrebeskyttelse samt at involvere lokalbefolkningen.

 Derudover donerer vi årligt 1% af omsætningen til 2 udvalgte organisationer, der gør en stor forskel Afrikas natur, dyreliv og lokalbefolkning.

 

Mål 17. Partnerskab for handling

Hos GreenSafari har vi fokus på stærke partnerskaber, for at vi i samarbejde kan få de grønne initiativer til at sprede sig som ringe i vandet, og det er samtidig en god mulighed for at lære af hinanden begge veje. Vi udvælger vores afrikanske samarbejdspartnere baseret på deres bæredygtige engagement eller hvis der vises velvilje til at følge vores bæredygtighedspolitik, så begge parter bidrager til at skabe eller udvikle en bæredygtig og ansvarlig rejseoplevelse. 

Vi samarbejder med Travellife og er engageret derigennem for at blive klogere på bæredygtig turisme, lokale indkvarteringer og organisationer, der fremmer bæredygtigheden på stedet samt de 2 organisationer vi hvert år støtter økonomisk med 1% af vores omsætning.

Læs mere om FN’s verdensmål her:
Verdensmålene